--------------------

Present

თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი ქარავან არტ ფორუმი, ქუთაისი 2024, 15- 20 მაისი

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიის მუზეუმი. კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრატორების კონფერენცია საფრანგეთიდან, სემინარი და სამუშაო ვორქშოპი.

დ. კაკაბაძის სახვითი ხელოვნების გალერეა. საერთაშორისო თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა, ‘ურბანული პეიზაჟები’. მხატვრული ფოტოგრაფია, მულტი მედია, ვიდეო და ფერწერული ნამუშევრები.

დ. კაკაბაძის სახელობის არტ პლენერი ახალგაზრდა მოსწავლე სტუდენტებისთვის, იმერეთის მხატვართა კავშირის ეზოში, სამხატვრო სკოლის ახალგაზრდა მოსწავლეთა მონაწილეობით. პლენერზე შექმნილი ნამუშევრები გამოიფინება იმერეთის მხატვართა კავშირის ბაზაზე არსებულ გალერეა ‘ვარლაში’.


Festival international d'Art Contemporain
Caravan Art Forum, Koutaïssi 2024, 15-20 mai

Musée d'histoire de l'État de Koutaïssi. Conférence des restaurateurs du patrimoine culturel de France, séminaire et atelier.

Galerie d’Art de D. Kakabadze. Exposition Internationale d'Art Contemporain, "Paysages Urbains". Photographie artistique, multimédia, vidéo et peintures.

Plein Air de D. Kakabadze pour les jeunes étudiants, dans la cour de l'Union des Artistes d'Imereti, avec la participation des jeunes étudiants de l'école d'art.
Les œuvres créées en Plein Air seront exposées dans la galerie "Varla" à la base de l'Union des Artistes d’Imereti.